Kan jeg sende inn vedlegg etter at søknadsfristen er gått ut?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Alle vedlegg skal være med når du sender inn søknaden slik at alle kan vurderes på likt grunnlag. Hvis du ikke kan sende inn alle vedlegg ved søknadsfristen, må du ta kontakt med Diku på uwc@diku.no før fristen går ut.

Det er to ukers frist på å ettersende karakterer – altså må karakterene være inne 8.februar. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt ettersendt karakterutskrift innen tre arbeidsdager. Har du ikke mottatt bekreftelse innen dette, kan du ta kontakt med Diku på uwc@diku.no.