Kan jeg bytte skoler underveis eller gå bare ett år på UWC?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC er et toårig skoleløp på en UWC-skole som er uavhengig av det norske skolesystemet. Vi har ingen ettårige tilbud, og det er ikke aktuelt å bytte skoler i løpet av utdanningen.