Hvorfor bør jeg bli medlem av UWC Norge?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Som medlem bidrar du til å sikre at alle i Norge får muligheten til å gå på UWC, at elevene får trygge og lærerike UWC-opplevelser, og at elevene forblir engasjerte etter å ha gått på UWC.

Den norske nasjonalkomitéen markedsfører UWC i hele landet, velger ut nye elever til skolene og sommerkurs, og sikrer at alle som blir valgt ut kan delta på UWC uavhengig av betalingsevne. Vi bistår nye elever og foreldre gjennom hele UWC-tiden og arbeider internasjonalt for å gjøre skolene bedre. I tillegg arrangerer vi sosiale sammenkomster for å spre UWC-budskapet og bygge fellesskap blant tidligere UWC-elever.