Hvordan fungerer støtte fra Lånekassen?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Lånekassen betaler ut støtte direkte til elevene. Utstyrs- og resiestipendet beholder elevene selv, resten bestales inn til UWC Norge sammen med egenandelen. UWC Norge betaler så skolepengene på elevens vegne.

Støtten fra Lånekassen er en særordning for UWC-elever. Støtten blir gitt som stipend og teller ikke som en del av årene eleven har rett på støtte til høyere utdanning.

Vi sender ut mer praktisk informsjon etter evt. opptak.