Hvordan er UWC-tilbudet støttet av norske myndigheter?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC Norge har ansvar for å velge ut og følge opp norske UWC-elever i samarbeid med Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

UWC- og Lycéeordningene er de eneste videregående utdanningsprogrammene utenfor norden som støttes av Lånekassen.