Hvor mange skoler er det? Er opplevelsen på de ulike skolene forskjellig?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC-bevegelsen er i stadig vekst og i dag består den av 17 skoler på fire kontinenter. Hver skole er unik på sin måte: de er preget av omgivelsene, klimaet og den kulturelle konteksten. Fellesnevneren for alle skolene er at elevene kommer fra mange forskjellige nasjoner og samfunnsklasser. Elevene og de ansatte bidrar med sin bakgrunn og kultur og skaper et pulserende og levende læringsmiljø med læring i og utenfor klasserommene.