Hvor mange norske elever søker på UWC hvert år?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Det varierer en del fra år til år, men har ligget rundt 150 i snitt. Det er en del flere jenter enn gutter som søker.