Hvor gode karakterer må jeg ha og hvor viktig er karakterene for søknaden min?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Komiteen som vurderer søknaden din ser ikke kun på karakterene når de vurderer søknaden, men på søknaden som en helhet. Karakternivået bør vise at du kan bestå og ha en god opplevelse på IB, men komiteen forventer hverken et veldig høyt karaktersnitt eller at du ikke har en lav enkeltkarakter eller tre.