Hvilken støtte får elevene til å lære norsk?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Alle elevene som blir sendt fra den norske nasjonalkomiteen må ta norsk på morsmålsnivå som gruppe 1-fag:

  • Noen skoler (Atlantic i Wales og Red Cross Nordic i Flekke) underviser i norsk, og her følger elevene undervisningen.
  • Ved de andre skolene tar elevene faget som school-supported self taught. Det betyr at de får hjelp og en del felles undervisning av skolen og gjør deler av forberedelsene på egen hånd. Jon Morten Steinveg har laget en oversikt over norsk self taught for UWC Norge som gir en god oversikt over faget.

I tillegg til norsk tar elevene minst et annet språkfag som gruppe 2-fag. Det kan være på morsmålsnivå, andrespråknivå eller nybegynnernivå. Eleven kan også velge å ta et tredje språk som valgfag i gruppe 6.