Hvilken akademisk støtte får jeg på UWC?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Som UWC-elev blir du som regel undervist i små klasser. UWC-lærerene har som regel master- eller doktorgrad i fagene de underviser i, og lang erfaring med undervisning på UWC-skoler eller andre internasjonale skoler.

I tillegg til faglærerere gir de fleste skolene elevene egne kontaktlærere, og de har også egne universitetsrådgivere. Ordningene på hver skole varierer noe, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt om du har mer spesifikke spørsmål.