Hvilke regler gjelder for elevene ved de ulike skolene?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

For å skape et trygt og lærerikt miljø har de ulike UWC-skolene regler som alle elevene skal følge. Alle UWC-skolene følger Common Rules of Conduct, som du finner her. Hver skole har også vedtatt egne regler som er tilpasset lokale forhold.