Hvilke fag og CAS-aktiviteter har de ulike skolene?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

De ulike fagene og CAS-aktivitetene ved skolene varierer noe fra år til år, og UWC Norge har ingen fullstendig oversikt. De ulike skolene publiserer informasjon om fag og CAS-aktiviteter på hjemmesidene sine, og vi kan sende en e-post til de norske elevene ved skolen hvis du har spesifikke spørsmål.