Hvilke fag kan man ta som norsk IB-elev?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

IB-fagene er delt inn i seks kategorier:

  1. Language A
  2. Language A/B/ai
  3. Individuals and Societies
  4. Experimental Science
  5. Mathematics and Computer Science
  6. The Arts

Elevene tar ett fag fra hver kategori med unntak av Arts som kan byttes ut med et fag fra en annen kategori. Minst tre av fagene må tas på Higher Level som innebærer flere undervisningstimer enn fag på Standard Level.

Det er et krav fra Lånekassen for norske elever å ha norsk som et av fagene. To av skolene (RCN og Atlantic) har egen norsklærer, og på de resterende UWC-skolene innebærer dette å ta Norwegian Self Taught.

De ulike UWC-skolene tilbyr ulike fag i hver kategori, og du finner mer informasjon om fagtilbudene på hjemmesidene til skolene.