Hva er UWC?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC er en internasjonal bevegelse som arbeider for å forene mennesker, nasjoner og kulturer gjennom utdanning for fred og en bærekraftig fremtid. Bevegelsen ble grunnlagt under den kalde krigen og består i dag av 17 videregående skoler, flere sommerprogrammer og 159 frivillige nasjonalkomitéer verden over.

Som elev går man på UWC de to siste årene av videregående skole. Alle UWC-skolene følger den internasjonalt anerkjente IB-læreplanen.