Hva er IB?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) er et globalt anerkjent undervisningsprogram for elever fra 17-19 år som legger et godt forberedende grunnlag for å ta høyere utdanning på universitetsnivå.