Hva er forskjellen på UWC og utvekslingsprogrammer?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Her er noen viktige forskjeller:

  • UWC er et toårig tilbud. Som elev følger du IB-læreplanen og du tar ikke VG3 på norsk skole.
  • Som UWC-elev bor du på internat ved skolen og ikke i vertsfamile
  • UWC-tilbudet tilbys i et samarbeid med norske myndigheter, og myndighetene bidrar med et stipend gjennom Lånekassen og et eget statsstipend for UWC-elever. Denne siden gir en oversikt over hva man betaler som norsk UWC-elev. UWC Norge tilbyr også behovsprøvde stipender for å dekke egenandelen og andre kostnader med UWC for familier som sliter med å betale dem.
  • UWC Norge er en frivillig stiftelse og medlemsorganisasjon som drives av tidligere elever, med støtte fra en organisasjonssekretær og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).