Får jeg svar også hvis man ikke kommer på intervju? Får jeg vite hvorfor jeg ikke ble kalt inn på intervju?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Alle søkere får tilbakemelding på om de blir invitert til intervju eller ikke.

Nominasjonskomiteen kan dessverre ikke gi en begrunnelse på avslag til hver enkelt søker. Komiteen ser på faktorer som karakterer, fritidsaktiviteter, sosialt engasjement, og det personlige essayet når de vurderer søkandene. Dersom du ikke blir innkalt til intervju, må dette sees i sammenheng med den sterke konkurransen.