Slik søker du om støtte

Støtte fra Lånekassen

Alle elever tatt opp til UWC av UWC Norge og SIU får støtte fra Lånekassen. Det er ditt ansvar som elev å søke om støtte innen tidsfristen.

  1. Logg inn på «Dine sider» på www.lanekassen.no. Du må ha elektronisk ID (for eksempel MinID eller BankID) for å kunne bruke nettsøknaden.
  2. Gå til «søknader og skjemaer», og velg søknaden for vanlig videregående opplæring
    Nå er du inne i søknaden. Velg utdanning i utlandet, og alternativet «Vanlig videregående opplæring i utlandet der jeg bruker av ungdomsretten min»
  3. Velg land, lærested og utdanning. Alle UWC-skolene skal ligge her, men skulle du mot formodning ikke finne lærestedet ditt, så velger du «Jeg finner ikke lærestedet jeg skal gå på» øverst i listen.
  4. Deretter må du svare på hvilken periode du søker for (høst, vår, eller begge), om du skal ta utdanningen på fulltid eller deltid, og om du bare vil ha stipend eller evt. lån også. Lånekassen gir som en hovedregel bare lån til elever over 18 år.
  5. På den neste siden skal du gi opplysninger om boforhold (altså om du bor med mor eller far), og diverse opplysninger om man får støtte fra andre enn Lånekassen, statsborgerskap, med mer.
  6. Deretter skal du oppgi opplysninger om kontonummer. Hovedregelen er at du må ha en konto som du selv eier i en norsk bank. Hvis du er over 18 år, kan du velge elektronisk signering, som gjør at du får pengene raskere.
  7. Siste side handler om innsending av dokumentasjon. Lånekassen mottar dokumentasjon på opptak og skolepenger direkte, så dette trenger du ikke sende inn. Du trenger heller ikke sende inn dokumentasjon som viser årsaken til å studerer i utlandet, som Lånekassen også ber om. Får du beskjed om å dokumentere andre forhold (for eksempel knyttet til statsborgerskap eller støtte fra andre), må du sende inn denne dokumentasjonen selv.

Husk å søke innenfor søknadsfristen! UWC Norge anbefaler å søke innen 15. august slik at du har pengene tilgjengelig når første faktura kommer i september.

Tilleggsstøtte fra UWC Norge

UWC er og skal være et tilbud for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor er det mulig å søke om tilleggsstøtte fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen. Det er ikke et krav å ha mottatt ekstrastøtte fra Lånekassen for å kvalifisere til tilleggsstøtte fra UWC Norge.

Last ned søknadsskjema


← Tilbake til hovedsiden