Nyheter

Nå er det mulig å søke om opptak til UWC i 2023

Nå får enda flere muligheten til å søke på UWC. Fra opptaket i 2023 er søknadskriteriene endret både når det gjelder alder og utdanningsbakgrunn. 

Vil du stille til valg i UWC Norge?

Kjære UWC-medlemmer,  For å gi stadig nye generasjoner av elever sjansen til å få samme UWC-opplevelsen som du hadde er vi helt avhengig av den frivillige nasjonalkomiteen i UWC Norge. Vi er på jakt etter dyktige, engasjerte og motiverte alumni som kan tenke seg...

Oppfordring til alle UWCere: betal medlemskontingenten for 2022

Hva er UWC Norge og hvem er medlemmer?  UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon uten profittformål som skal bidra til at United World Colleges kan opprettholdes som en vital og livskraftig organisasjon med norsk deltakelse. Nåværende og tidligere elever og...
Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Etter to år ved ein UWC-skule er moglegheitene mange. Her kan du lese om fire UWC-alumni som alle har teke steget vidare inn i akademia – med kvar sine vidt ulike forskingsfelt. Nils H. Korsvoll, Sirianne Dahlum, Ragnhild Freng Dahle og Marte C.W. Solheim er alle fire ein del av Akademiet for yngre forskere, ein tverrfagleg møteplass og forskingspolitisk plattform for yngre forskarar samt en pådrivar for nyskapande forskingsformidling.

Søknaden for 2022 er åpen!

Søknaden for 2022 er åpen!

Nysgjerrig på verden? Eller kanskje du kjenner en engasjert ungdom?

Nå har søknadsskjemaet til United World Colleges åpnet!

Hvert år får 40 norske elever tilbud om å studere og fullføre videregående ved de ulike UWC-skolene over hele verden. Kanskje er du en av dem neste år!