«Building a sustainable future» i Kirchberg

I år deltok fem ungdommer fra Norge på på sommerkurset «Building a sustainable future» i Kirchberg i Tyskland. Leiren varte i to uker, og fokuserte på problemstillinger knyttet til klimaendringer og hvordan samfunn kan bli mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Les deltakernes refleksjoner rundt bærekraft og verdien av UWC-sommerkurs nedenfor!

 1. Hvorfor ville du være med på sommerkurs?
 2. Hva lærte du om bærekraft på kurset som du ikke visste fra før?
 3. Hva mener du er det største problemet innenfor bærekraft for tiden?
 4. Hva er den største utfordringen de som ønsker å bidra til økt bærekraft møter?

Andrea Simonsen

16 år, Alta

 1. Jeg hadde lyst til å dra på sommerkurset fordi jeg lengtet etter nye impulser. Jeg trives veldig godt i andres selskap og er veldig glad i å lære nye ting.
 2. Jeg skal ærlig innrømme at når jeg hørte at et av temaene for sommerkurset var «engineering» syntes jeg det hørtes litt kjedelig ut — jeg har aldri hatt noe interesse for det og har aldri syntes at det har vært noe viktig. På sommerkurset fikk jeg virkelig øynene opp for det og lærte hvor viktig teknologi egentlig er for å skape en mer bærekraftig fremtid! Jeg lærte også å ha mer toleranse ovenfor andre perspektiver, for det er utfordrende å bo sammen med 60+ mennesker med så mange forskjellige meninger og samtidig respektere, akseptere og verdsette dem, når de er tvert motsatt fra dine.
 3. Jeg tror det er veldig enkelt å bare tenke miljø og klima når du hører ordet bærekraft, men sosiale forhold og økonomi er akkurat like viktig. jeg tror at hvis vi skal få til en mer bærekraftig må disse virke sammen og samtidig.
 4. Hvor jeg kommer fra er det litt «ukult» å bry seg om miljø, og jeg har selv opplevd å blitt spurt om jeg er fattig siden klærne mine er kjøpt brukt og at folk har sett rart på meg når jeg kommer med flerbrukskoppen min og handlenettene mine. Så jeg vil helt klart si at den største utfordringen vi som ønsker å bidra til økt bærekraft møter er stigmaet rundt det å være miljøvennlig.

Dina Tjelmeland Adeler

16 år, Oslo

 1. Jeg ville først og fremst være med på sommerkurs for å få oppleve og bidra til UWC-bevegelsen siden jeg ikke ble tatt opp til en av skolene. Jeg så på sommerkurset som en annen mulighet til å bli kjent med UWC-verdiene og liknende ungdommer med samme interesser. I tillegg er jeg opptatt av samfunnet, og samfunnets fremtid. Jeg har vært interessert i bærekraftsmålene, og dette sommerkurset var en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan vi kan løse utfordringene og oppnå FNs bærekraftsmål for 2030.
 2. Innenfor bærekraftsmålene har jeg mest kunnskap om økonomisk rettferdighet, likestilling og utdanning. Når det kommer til infrastruktur, energi og miljø hadde jeg både mindre kunnskap og interesse. Etter kurset har jeg like mye kunnskap og interesse for de ulike temaene: Jeg lærte om hvordan en bærekraftig fremtid kan se ut, og hvor lite hvert menneske trenger å gjøre for å bidra. Jeg bruker disse enkle tiltakene fra kurset til å leve mer bærekraftig.
 3. For tiden er det største problemet innenfor bærekraft å oppnå det første bærekraftsmålet: “Ingen fattigdom.” Fattigdom er en grunnleggende faktor i flere andre problemer og utfordringer. Det er ett av de mest utfordrende, absolutte og ambisiøse målene. I dag har antall av de som lever i absolutt fattigdom falt over hele verden, som gjør at det er realistisk å oppnå dette ambisiøse målet i nær fremtid. Det er vanskelig å vite hvilke tiltak som vil bekjempe fattigdom, men likestilling, adgang til arbeid og utdanning, og konfliktreduksjon vil være viktige tiltak.
 4. Den største utfordringen innenfor bærekraft er at det ikke er nok kunnskap rundt bærekraftsmålene, som gjør det vanskelig å vite hvordan vi kan gjøre verden mer bærekraftig. Vi kan ikke løse problemet alene, vi trenger at alle er på samme lag og løser dem sammen.

Emma Ryland Føleide

16 år, Svelgen i Bremanger kommune

 1. Eg var interessert i temaet, «Building a sustainable future». Å ha ei berekraftig framtid er noko som er viktig for alle, uansett bakgrunn, alder, kjønn og nasjonalitet, og ikkje minst så er det viktig for jorda vår.
 2. Eg vart overraska over kor mykje kjøttforbruk forureina verda. For å produsere den same mengda utslepp som ein kilo med biff produserar må ein køyre 100km. Det visste eg ikkje frå før.
 3. Kvar veke kjem det nye motetrendar, og klesforretningane slit for å halde seg til «siste nytt». Derfor har vi gått frå 4 klessesongar til 52. Butikkane kastar fleire tonn med klede kvar veke, og dette er eit stort problem.
 4. Ein utfordring ein kan møte når ein vil bidra til auka berekraft er at ikkje alle skjønnar kva konsekvensar ei lita handling kan ha, og derfor vil dei ikkje vere med på å bidra til den berekraftige framtida.

Jon Martinus Rødtang

16 år, Ullensaker

 1. Jeg ville lære mer om bærekraftighet og andre kulturer. Jeg ønsket å bedre forstå hva bærekraft innebærer.  Jeg ville lære om de mange aspektene rundt bærekraft som økonomi, økologi, politikk, teknologi og samfunn. Bærekraft er veldig viktig for vår framtid og kultur er en veldig viktig del av folk sin identitet. Jeg ønsket også å møte og bli kjent med nye folk fra andre land, få vite mer om hvordan de har det i landet de kommer fra og likhetene og ulikhetene mellom oss.
 2. Jeg har lært at bærekraft består av mange deler. Vi fokuserte på økonomisk, sosial og klimamessig bærekraftighet. Vi lærte også hvordan disse henger sammen. Jeg lærte at det er viktig å tenke på alle delene — hvis du ofrer en av dem for å styrke de andre vil det ikke være bærekraftig.
 3. Folk flest tenker litt for endimensjonalt. Bærekraft er et veldig bredt tema med mange deler som henger sammen. Hvis vi prøver å fikse noe i en del kan det ha en negativ effekt på en annen. Det betyr at vi må ha en plan for hvordan vi skal gjøre ting mer bærekraftig, slik at det vi gjør ikke har en negativ effekt på et annet område.
 4. En av de største utfordringene folk som ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden møter er at samfunnet ikke er satt opp på en måte som gir folk muligheten til å velge bærekraftig. Det kan være at deres lokale matbutikk ikke har et bærekraftig alternativ av et produkt de trenger, som f.eks. kaffe. Det kan også være at strømmen man har i vegen ikke er produsert på en bærekraftig måte. Hvis man ikke har muligheten til å velge bærekraftig blir det enda vanskeligere å leve mer bærekraftig.

Naima Rashidi

16 år, Tromsø

 1. Jeg er veldig engasjert i bærekraftig. Jeg kunne en del om klimaendringer og miljø, men ikke så mye om de sosiale og økonomiske aspektene av bærekraft og bærekraftig utvikling. Jeg har også en brennende lidenskap for regnskogen, og håpte på å kunne dele litt av det mens jeg var der. Jeg ville også lære fra andre kulturer og møte folk der fra mange forskjellige land. Jeg håpte at vi kunne lære hverandre litt om våre opplevelser og vår kunnskap knyttet til bærekraft.
 2. Det var mye jeg lærte om bærekraft som jeg ikke visste fra før, om for eksempel fast fashion og greenwashing. Personlig kjøper jeg klær jeg synes er fine, uavhengig av hvilket merke det kommer fra, helst til lavest pris. Etter kurset i Tyskland har jeg tenkt mye mer over hvor klærne mine kommer fra, og endret klesforbruket mitt drastisk. Jeg har også endret livsstil etter jeg kom hjem. Før jeg dro tenkte jeg alltid på å bli vegetarianer, men etter kurset og etter alt jeg hadde lært ble jeg det, og jeg er fortsatt vegetarianer i dag. Dette er et valg jeg ikke angrer på.
 3. Jeg synes at det største problemet innenfor bærekraft i dag er det økonomiske. Det er lett for mange  å si at man bare skal produsere mindre kjøtt eller kutte utslipp. Men alt styres av økonomien, og verden drives av penger. Dette er et veldig stort problem fordi å gå for en bærekraftig utvikling, er ikke den utviklingen man tjener mest på. Dette er en stor del av grunnen til at mange land ikke tar initiativ til å kutte utslipp. Dette er også en stor del av grunnen til at folk ender opp arbeidsløse, og at hele land ikke kommer seg ut av fattigdom som et resultat av strukturen på verdensøkonomien. Dette er noe mange ikke vet, og noe jeg synes mange burde vite og lære om.
 4. Den største utfordringen de som ønsker å bidra til økt bærekraft møter er å komme i gang. Det føles som om det er veldig vanskelig og nesten umulig å faktisk bidra til økt bærekraft, fordi jo lengre man venter, jo vanskeligere blir problemet å løse. Jo mer man prøver å sette seg inn i det, jo mer håpløst føles det. Men med en gang jeg kom i gang, tenkte jeg at selv om jeg bare er en person, så bidrar jeg for det, selv om det kanskje bare er en brøkdel. Hvis alle tenker at det er umulig, så bli det i alle fall aldri gjort noe!

Kanskje du er interessert i dette…