Brev til utenriksminister Børge Brende vedrørende drapet på Giulio Regeni

UWC Norge ber i et brev til utenriksdepartementet ved Børge Brende om at Norge skal støtte Italias krav om deltagelse i den Egyptiske etterforskningen av drapet på studenten Giulio Regeni som var doktorgradsstipendiat ved Cambridge University og alumnus fra UWC of the American West.

Kjære Børge Brende,

Den 3. februar i år ble den tidligere UWC-eleven Guilio Regeni funnet drept i Egypt. UWC (tidligere United World College) Norge henvender seg nå til deg for å be om informasjon om hvorvidt Norge følger opp denne saken og menneskerettighetssituasjonen i Egypt. UWC Norge ber om at Norge i likhet med Storbritannia offentlig går ut og støtter Italias krav om en åpen og grundig etterforskning av drapet på den italienske statsborgeren Giulio Regeni, og at italienske etterforskere får delta i alle deler av etterforskningen.

Drapet på Giulio Regeni

Giulio Regeni var en 28 år gammel doktorgradsstudent ved Universitet i Cambridge. Den 3. februar 2016 ble han funnet drept i en grøft utenfor Kairo. Kroppen hans bar tydelige tegn på grov tortur, som av den italienske innenriksministeren er beskrevet som ”inhuman” og ”animal like”. Flere medier har meldt at torturen pågikk over mange dager.

Giulio forsvant den 25. januar 2016, på 5-årsdagen for revolusjonen i 2011, da det var svært mange politifolk i gatene i Kairo. Giulio var i Egypt for å forske på fagforeninger i lys av revolusjonen og hadde også skrevet om temaet for en italiensk avis, under pseudonym. Drapet på Giulio har fått stor oppmerksomhet i medier verden over. Saken har blant annet vært omtalt på lederplass i både New York Times og The Guardian.

Giulio og UWC

Fra 2005 til 2007 gikk Giulio på videregående ved United World College of the American West. UWC-skolene er et nettverk av skoler i 15 land som jobber for å fremme fred og forståelse gjennom utdanning. På skolene møtes elever fra over 70 ulike nasjoner for å lære sammen med og av hverandre. Norge er nært knyttet til UWC-bevegelsen. Én av de 15 skolene ligger i Fjaler i Sogn og Fjordane, og Stortinget gir hvert år 40 ungdommer mulighet til å gå på en UWC-skole, 80 elever totalt. Giulio studerte med til sammen seks nordmenn i hans to år på UWC.

Det brutale og grufulle drapet på Giulio står i sterk kontrast til de verdiene han selv levde etter. Giulio trodde på ytringsfrihet, den frie forskningen og på verdien av møter mellom mennesker. Dette er grunnleggende verdier som også forfektes av norske myndigheter.

UWC Norges ønske

Menneskerettighetsorganisasjoner melder om en forverret situasjon i Egypt, med stadig flere forsvinninger og voldsepisoder. UWC Norge ber om informasjon om hvordan norske myndigheter vurderer denne situasjonen og hvordan Norge støtter opp under menneskerettighetsarbeidet i Egypt, særlig med tanke på ytringsfrihet og akademisk frihet.

UWC Norge ønsker en åpen og grundig etterforskning av drapet på Giulio og ber norske myndigheter gå offentlig ut med støtte til Italia i deres ønske om å delta i alle deler av etterforskningen i Egypt i likhet med Storbritannia. UWC Norge anerkjenner Norges aktive arbeid for å fremme menneskerettighetene blant annet gjennom FNs resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. En offentlig uttalelse fra Norge vil kunne bidra til å legge press på egyptiske myndigheter og fremme åpenhet i denne saken.

Med vennlig hilsen

Elizabeth Sellevold
Styreleder i UWC Norge

Kanskje du er interessert i dette…