Bli med på sommerleiren «Building a sustainable future» i Tyskland!

UWC Norge er en utdannningsorganisasjon som arbeider med å fremme fred og bærekraftig utvikling gjennom utdanning. Vi er glade for å kunne tilby tre fullfinansierte plasser på den spennende og lærerike sommerleiren  i Tyskland i august.  

Sommerleiren er et UWC short course, og har «Building a sustainable future» som tema. Den varer fra 1. til 17. august, og arrangeres på Schloss Schule Kirchberg i Baden-Württemberg i Tyskland. Leiren bringer sammen cirka 60 ungdommer fra 12 forskjellige land og tre kontinenter, og vil fokusere på problemstillinger knyttet til klimaendringer og bærekraft. Temaer som økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft vil være sentrale. Målet er at deltagerne skal kunne engasjere seg i temaer innen økologi, økonomi, politikk, samfunn og teknologi, og leiren legger også til rette for å skape interkulturell forståelse og vennskap blant deltakerne.  

UWC Norge dekker egenandelen for tre deltakere fra Norge. Vi kan dermed tilby tre plasser med gratis kost, losji og reise til og fra leiren.  

Lærere/rådgivere har anledning til å nominere elever til søknadsprosessen, eller så kan elevene søke selv.

UWC ønsker at deltakerne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor ungdom med minoritetsbakgrunn til å søke.

Når: 1. – 17. august 2017 

Hvor: Kirchberg, Tyskland 

Hvem: Ungdommer mellom 15 og 19 år

Hvordan søke?

Send følgende informasjon til elevansvarlig@uwc.no innen 30. april:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Navn på skole

For elever: Kort tekst (½-1 side) på norsk eller engelsk om hvorfor du ønsker å delta på UWC-sommerleir

For lærere: Kort tekst (½-1 side) om hvorfor den nominerte eleven bør delta på UWC-sommerleir

For mer informasjon, se: https://buildingasustainablefuture.wordpress.com/

Kanskje du er interessert i dette…

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

UWC Norge er på jakt etter dyktige, engasjerte og motiverte alumni som kan tenke seg å gjøre en innsats for UWC. Nasjonalkomiteen i UWC Norge består av over 20 alumni som jobber frivillig i ulike grupper som steller med arrangementer, promotering, elevkontakt og mye annet.

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Etter to år ved ein UWC-skule er moglegheitene mange. Her kan du lese om fire UWC-alumni som alle har teke steget vidare inn i akademia – med kvar sine vidt ulike forskingsfelt. Nils H. Korsvoll, Sirianne Dahlum, Ragnhild Freng Dahle og Marte C.W. Solheim er alle fire ein del av Akademiet for yngre forskere, ein tverrfagleg møteplass og forskingspolitisk plattform for yngre forskarar samt en pådrivar for nyskapande forskingsformidling.