Bli med på sommerleiren «Building a sustainable future» i Tyskland!

UWC Norge er en utdannningsorganisasjon som arbeider med å fremme fred og bærekraftig utvikling gjennom utdanning. Vi er glade for å kunne tilby tre fullfinansierte plasser på den spennende og lærerike sommerleiren  i Tyskland i august.  

Sommerleiren er et UWC short course, og har «Building a sustainable future» som tema. Den varer fra 1. til 17. august, og arrangeres på Schloss Schule Kirchberg i Baden-Württemberg i Tyskland. Leiren bringer sammen cirka 60 ungdommer fra 12 forskjellige land og tre kontinenter, og vil fokusere på problemstillinger knyttet til klimaendringer og bærekraft. Temaer som økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft vil være sentrale. Målet er at deltagerne skal kunne engasjere seg i temaer innen økologi, økonomi, politikk, samfunn og teknologi, og leiren legger også til rette for å skape interkulturell forståelse og vennskap blant deltakerne.  

UWC Norge dekker egenandelen for tre deltakere fra Norge. Vi kan dermed tilby tre plasser med gratis kost, losji og reise til og fra leiren.  

Lærere/rådgivere har anledning til å nominere elever til søknadsprosessen, eller så kan elevene søke selv.

UWC ønsker at deltakerne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor ungdom med minoritetsbakgrunn til å søke.

Når: 1. – 17. august 2017 

Hvor: Kirchberg, Tyskland 

Hvem: Ungdommer mellom 15 og 19 år

Hvordan søke?

Send følgende informasjon til elevansvarlig@uwc.no innen 30. april:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Navn på skole

For elever: Kort tekst (½-1 side) på norsk eller engelsk om hvorfor du ønsker å delta på UWC-sommerleir

For lærere: Kort tekst (½-1 side) om hvorfor den nominerte eleven bør delta på UWC-sommerleir

For mer informasjon, se: https://buildingasustainablefuture.wordpress.com/

Kanskje du er interessert i dette…