BIDRA

Vipps oss på #18988

Du kan betale medlemskontingent og donere penger på Vipps. Bare skriv inn nummeret og velg i menyen.

Økonomiske bidrag

UWC Norge drives på engasjement og mye frivillig innsats. Derfor er små bidrag er like verdifulle som store. Ved å gi din støtte bidrar du til å realisere drømmen til norske ungdommer som har både kunnskap, holdninger og engasjement til å bidra til positive endringer, under oppholdet på skolen og senere i livet.

Gaver på mellom 500 og 40 000 kroner gir rett til et skattefradrag. Vær oppmerksom på at medlemskontingenten da ikke kan medregnes. Husk å merke innbetalingen med navn og personnummer dersom det er en gave som gir rett til skattefradrag. Les mer om skattefradrag her.

Ønsker du å bidra til UWCs arbeid er vårt kontonummer 1503.66.34720

Det er også mulig å bidra til UWC Norge via Vipps. Vipps nummeret vårt er #18988.

Medlemskontingent 

Som tidligere UWC student, foresatte eller nære av nåværende og tidligere UWC studenter, eller om du vil gi oss et årlig beløp setter vi stor pris på at du betaler årlig medlemskontingent. Den er på 250kr for studenter og 450kr ellers. Gjør det gjennom Vipps eller med kontonummer: 1503.66.34720

Involver deg i UWC Norge

Bli med i Nasjonalkomiteen

På UWC Norges årsmøte i februar, velges det hvert år nye medlemmer til Nasjonalkomiteen. Valgkomiteen leter etter alumni som har lyst til å gi noe tilbake til UWC-bevegelsen og påvirke retningen til UWC, både i Norge og internasjonalt. Vi er på jakt etter deg som har lyst til å drive med markedsføring, velge nye elever, arrangere introhelg, samt sikre et godt økonomisk grunnlag for UWC. Interessert? Kontakt kontoret på info@no.uwc.org eller ta direkte kontakt med valgkomiteen på valgkom@no.uwc.org

Skolebesøk

Skolebesøk gjennomført av nåværende og tidligere elever kan bidra til at flere får kjennskap til UWCs utdanningstilbud. Interessert i å organisere skolebesøk? Kontakt kontoret på info@no.uwc.org.

Møt andre UWC alumni

Bor du i Tromsø, Bodø, Trondheim eller Bergen kan du ta kontakt i de regionale facebookgruppene våre for å bidra med arrangementer og informasjonsarbeid.