Vil du bidra til UWC Norges arbeid?

Økonomiske bidrag

UWC Norge drives på engasjement og mye frivillig innsats. Derfor er små bidrag er like verdifulle som store. Ved å gi din støtte bidrar du til å realisere drømmen til norske ungdommer som har både kunnskap, holdninger og engasjement til å bidra til positive endringer, under oppholdet på skolen og senere i livet.

Gaver på mellom 500 og 30 000 kroner gir rett til et skattefradrag på 24 prosent. Vær oppmerksom på at medlemskontingenten da ikke kan medregnes. Husk å merke innbetalingen med navn og personnummer dersom det er en gave som gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bidra til UWCs arbeid er vårt kontonummer 1503.66.34720

Har du lyst å engasjere deg på andre måter?

  • På UWC Norges årsmøte i februar, velges det hvert år nye medlemmer til Nasjonalkomiteen. Valgkomiteen leter etter alumni som har lyst til å gi noe tilbake til UWC-bevegelsen og påvirke retningen til UWC, både i Norge og internasjonalt. Vi er på jakt etter deg som har lyst til å drive med markedsføring, velge nye elever, arrangere introhelg, samt sikre et godt økonomisk grunnlag for UWC. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med valgkomiteen: valgkom@uwc.no
  • Nettverksgruppen i nasjonalkomiteen har en utvidet arbeidsgruppe som jobber med alumni-arrangementer. Vil du være med? Kontakt: nettverk@uwc.no 
  • Skolebesøk gjennomført av nåværende og tidligere elever kan bidra til at flere får kjennskap til UWCs utdanningstilbud. Kan du bidra? Ta kontakt med kommunikasjon@uwc.no og så sender vi deg informasjonsmateriell.
  • Bor du i Tromsø, Trondheim eller Bergen, kan du ta kontakt med våre Regionale koordinatorer for å bidra med arrangementer og informasjonsarbeid.