BIDRA

Vipps oss på #18988

Du kan betale medlemskontingent og donere penger på Vipps. Bare skriv inn nummeret og velg i menyen.

Økonomiske bidrag

UWC Norge drives på engasjement og mye frivillig innsats. Derfor er små bidrag er like verdifulle som store. Ved å gi din støtte bidrar du til å realisere drømmen til norske ungdommer som har både kunnskap, holdninger og engasjement til å bidra til positive endringer, under oppholdet på skolen og senere i livet.

Gaver på mellom 500 og 40 000 kroner gir rett til et skattefradrag. Vær oppmerksom på at medlemskontingenten da ikke kan medregnes. Husk å merke innbetalingen med navn og personnummer dersom det er en gave som gir rett til skattefradrag. Les mer om skattefradrag her.

Ønsker du å bidra til UWCs arbeid er vårt kontonummer 1503.66.34720

Det er også mulig å bidra til UWC Norge via Vipps. Vipps nummeret vårt er #18988.

Medlemskontingent 

UWC Norge er helt avhengig av støtte fra våre medlemmer og vi setter stor pris på at du betaler den årlige medlemskontingenten på 450 kroner og 250 kr for studenter/ arbeidssøkende.

Ved utfylling av innmeldingsskjemaet vil du få opp ulike betalingsmåter, betaling via nettbank, Vipps på nett e.l. Du betaler kontingent for dette kalenderåret. Innbetalt kontingent registreres i vår medlemsliste. Hvert år sendes ny betalingsinformasjon til medlemmer som tidligere har betalt kontingent. Med mindre du inngår trekk med AvtaleGiro vil ikke fremtidige kontingenter trekkes automatisk. Du må selv aktivt velge å betale hvert år.  Innbetalt medlemskontingent kan ikke refunderes. Dersom du har satt opp fast betaling gjennom Vipps kan du avslutte dette ved å sende en epost til info@no.uwc.org.

Betaling av medlemskontingent er frivillig, og det er ikke nødvendig å betale for å være medlem av UWC Norge. Les våre vedtekter her.

Involver deg i UWC Norge

Bli med i Nasjonalkomiteen

På UWC Norges årsmøte i februar, velges det hvert år nye medlemmer til Nasjonalkomiteen. Valgkomiteen leter etter alumni som har lyst til å gi noe tilbake til UWC-bevegelsen og påvirke retningen til UWC, både i Norge og internasjonalt. Vi er på jakt etter deg som har lyst til å drive med markedsføring, velge nye elever, arrangere introhelg, samt sikre et godt økonomisk grunnlag for UWC. Interessert? Kontakt kontoret på info@no.uwc.org eller ta direkte kontakt med valgkomiteen på valgkom@no.uwc.org

Skolebesøk

Skolebesøk gjennomført av nåværende og tidligere elever kan bidra til at flere får kjennskap til UWCs utdanningstilbud. Interessert i å organisere skolebesøk? Kontakt kontoret på info@no.uwc.org.

Møt andre UWC alumni

Bor du i Tromsø, Bodø, Trondheim eller Bergen kan du ta kontakt i de regionale facebookgruppene våre for å bidra med arrangementer og informasjonsarbeid.