Oppfordring til alle UWCere: betal medlemskontingenten for 2023

Hva er UWC Norge og hvem er medlemmer? 

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon uten profittformål som skal bidra til at United World Colleges kan opprettholdes som en vital og livskraftig organisasjon med norsk deltakelse. Nåværende og tidligere elever og lærere ved UWC er medlemmer, og foreldre kan være støttemedlemmer.

UWC Norge driftes av nasjonalkomiteen, som har et stort antall aktiviteter gjennom et år. Nasjonalkomiteen arrangerer blant introhelg for nye elever og andre arrangementer for elever og alumni, markedsfører UWC i hele landet, har kontakt med myndighetene, nominerer elever til skolene og følger opp elevene under tiden på UWC. I tillegg tar vi aktiv del i det internasjonale samarbeidet i UWC-bevegelsen. Som en av de mest velfungerende nasjonalkomiteene i verden tar vi ansvar for å følge opp skolene og andre nasjonalkomiteer ved behov.

Økte utgifter, reduserte inntekter 

UWC Norge har som mål at ordningen skal være åpen for alle, uavhengig av betalingsevne. Av denne grunn er det viktig at elevenes egenandel holdes så lav som mulig. En av nasjonalkomiteens viktigste oppgaver er derfor å forsikre oss om at alle norske elever kan søke på UWC – uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 

Elevene våre og UWC Norge mottar hvert år store summer fra staten for å bidra til å dekke elevenes skolepenger. Likevel er det slik at våre inntekter øker i mye mindre grad enn skolepengene, som øker med opptil 6-7 prosent i året. Dette betyr at det er et økende gap mellom utgifter og inntekter for hvert år som går. 

Den økonomiske situasjonen påvirkes ytterligere av den svingende kronekursen, og en svak valutakurs kan fort øke budsjettet vårt med flere hundre tusen kroner per semester. For 2023 ligger kostnadene for skolepenger 350 000 kr høyere enn budsjettert på grunn av dollarkursen. Vi håper likevel å unngå å øke elevenes egenandel, men det forutsetter at vi kan dekke inn skolepengekostnadene på andre måter blant annet gjennom kontingent og gaver. 

Hvorfor betale medlemskontingent?

For å fortsette å opprettholde støtten fra staten, er det avgjørende at vi kan vise til en aktiv og engasjert medlemsmasse som ønsker å gi tilbake til UWC-bevegelsen. Samtidig bidrar også medlemskontingenten og gaver til å kunne holde egenandelen for hver elev så lav som mulig, slik at flest mulig har anledning til å kunne gå på UWC. 

Midlene fra medlemskontingenten går tilbake til UWC Norge, og hjelper oss blant annet med å markedsføre UWC-tilbudet, produsere informasjonsmateriale og å holde arrangementer som introhelg og sammenkomster for alumni i Norge. 

Per i dag er det bare et titall av rundt 1500 elever og alumni som betaler kontingenten. Ditt bidrag betyr mye for at UWC Norge kan driftes optimalt, og i forhandlinger om å beholde og øke midlene vi mottar. Det betyr også enda mer i krevende økonomiske tider som nå. Vi håper derfor at alle de som kan betale medlemskontingenten gjør det.

Gi gave – få skattefradrag 

Hvis du ønsker å gi gave i tillegg til eller i stedet for medlemskontingent, gir gaver over 500 kroner rett til skattefradrag (gjelder gaver utover medlemskontingent). For at vi skal kunne innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, må du sender ditt navn og fødselsnummer til info@uwc.no.

Betal kontingenten nå! 

  • Medlemskontingent: 450 kr
  • Støttemedlemsskap, foreldre: 450 kr
  • Studenter, arbeidssøkende: 250 kr

Kontonummer: 1503.66.34720

Vipps: 18988

Oppdater din kontaktinformasjonVil du ha oppdateringer fra UWC Norge? Pass på at din kontaktinformasjon er oppdatert – legg inn din adresse her!

Kanskje du er interessert i dette…