Viktoria

Velkommen til årsmøte 16.02.17!

Torsdag 16. februar holder UWC Norge årsmøte i Sagene Samfunnshus. Vi inviterer alle UWC’ere til å delta. På møtet blir det en gjennomgang av Nasjonalkomiteens arbeid i året som er gått og oppdatering fra den internasjonale UWC-bevegelsen.

Kulturkontakt og -formidling på UWC-dagen

Kontakt og formidling på tvers av kulturar gjekk igjen som tema når UWC-dagen vart markert 21. september. Dette er òg den internasjonale fredsdagen og for fjerde året på rad samla UWCarar seg rundt om i verda for å markere dagen og røyrsla.

Månedens alumn: Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Månedens alumn Marte er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger, hvor hun forsker på hvordan ulik grad av diversitet påvirker innovasjon.

Kulturkontakt og -formidling på UWC-dagen

Kontakt og formidling på tvers av kulturar gjekk igjen som tema når UWC-dagen vart markert 21. september. Dette er òg den internasjonale fredsdagen og for fjerde året på rad samla UWCarar seg rundt om i verda for å markere dagen og røyrsla.

Nye UWCere

Her er et bilde av 36 av 40 nye UWCere som snart reiser til UWC-skoler rundt om i verden.