Årsmøte i UWC Norge

UWC Norge arrangerer årsmøte tirsdag 26. februar på Frivillighetshuset på Tøyen, og alle i UWC-bevegelsen er invitert til å delta. På møtet oppsummerer vi året som har vært og legger rammene for året som kommer. Årsmøtet er med andre ord arenaen hvor du kan være med og bestemme hva UWC Norge skal være framover.

På møtet går vi gjennom nasjonalkomiteens arbeid i året som er gått, og deler tanker om arbeidet fremover og en oppdatering fra UWCs internasjonale arbeid. Vi velger også nye medlemmer til nasjonalkomiteen. Vi håper så mange som mulig blir med på å knytte kontakter i UWC-bevegelsen og være med i diskusjonen om hva UWC skal gjøre fremover.

Vi serverer mat fra kl 17:00. Møtet begynner 17:30.

Sakliste

 1. Godkjennelse av dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Orientering fra UWC internasjonalt ved Pål Brynsrud, nestleder, UWCs internasjonale styre
 4. Årsrapport fra nasjonalkomitéen ved Elizabeth Sellevold, styreleder UWC Norge
 5. Godkjennelse av regnskap 2018 og budsjett 2019, ved Thomas Nyheim, økonomiansvarlig UWC Norge
 6. Orientering fra UWC Red Cross Nordic ved Guðmundur Jónsson, rektor
 7. Orientering fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) ved Anne Hunderi, seniorrådgiver
 8. Orientering fra UWC Utviklingsstiftelsen ved Ulrikke Erdal-Aase, organisasjonssekretær UWC Norge
 9. Innkommende forslag
 10. Valg av nasjonalkomité ved Else Rafoss, valgkomitéen
 11. Eventuelt

Dokumenter

Du finner årsrapporten og saksdokumentene nedenfor:

Kanskje du er interessert i dette…