Årets søkertall er klare

 

Søknadsfristen til UWC-skolene gikk ut 25. januar, og i år havnet vi på 150 søkere totalt. Dette er en oppgang på ca 20 prosent fra i fjor. Med unntak av Nord-Trøndelag, har det kommet inn søkere fra alle landets fylker. Fremdeles er det flere jenter enn gutter som søker UWC. Leder for kommunikasjonsgruppen i UWC Norge, Stine Ravnå, sier følgende om årets søkertall:

 

«Kommunikasjonsgruppen har jobbet målbevisst med å få norske ungdommer til å bli oppmerksomme på UWC-tilbudet. I år har vi satset spesielt på å nå ut til ungdommene gjennom sosiale medier slik som Facebook, Instagram og Twitter. Vi er fornøyde med årets søkertall og vil fortsette arbeidet med å synliggjøre UWC-skolene i tiden fremover.»

 

Nå er søknadene inne til behandling hos nominasjonskomitéen, før et utvalg søkere blir invitert til intervju i Oslo. Nivået på årets søkere er høyt, og elevansvarlig i UWC Norge, Anita Christensen, uttaler:

 

«Vi har søkere fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, og det er inspirerende å lese søknader fra så aktive og engasjerte ungdommer!»

 

Vi ønsker alle søkerne lykke til i prosessen videre! 

 

 

 

 

 

 

 

Kanskje du er interessert i dette…

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

UWC Norge er på jakt etter dyktige, engasjerte og motiverte alumni som kan tenke seg å gjøre en innsats for UWC. Nasjonalkomiteen i UWC Norge består av over 20 alumni som jobber frivillig i ulike grupper som steller med arrangementer, promotering, elevkontakt og mye annet.

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Etter to år ved ein UWC-skule er moglegheitene mange. Her kan du lese om fire UWC-alumni som alle har teke steget vidare inn i akademia – med kvar sine vidt ulike forskingsfelt. Nils H. Korsvoll, Sirianne Dahlum, Ragnhild Freng Dahle og Marte C.W. Solheim er alle fire ein del av Akademiet for yngre forskere, ein tverrfagleg møteplass og forskingspolitisk plattform for yngre forskarar samt en pådrivar for nyskapande forskingsformidling.