Om nettverket

Alle tidligere elever ved UWC-skoler er medlemmer i UWC Norge, og formålet med alumninettverket er å legge til rette for engasjement, aktivitet og nettverksbygging for å fremme UWC sine idealer blant disse. UWC er ikke noe som tar slutt etter to år, men noe vi har med oss og som er til nytte for oss gjennom hele livet!

Aktivitetene i nettverket drives av en nettverksgruppe som er del av nasjonalkomiteen i Oslo, samt regionale koordinatorer som vi i dag har i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Se kalenderen på forsiden for å se hvilke aktiviteter som kommer, og ta gjerne kontakt med oss på nettverk@no.uwc.org.

Alumninettverket skal følge alle UWCere, og driver blant annet med:

  • Introhelg for nye elever og avgangsfest for utgående elever
  • Markering av UWC-dagen 21. september
  • Organisere ulike arrangementer for UWC Norge
  • Legge til rette for mer og mindre formelle møteplasser for alumni
  • Skape kontaktflater for alumni

Oppdater din adresse her!

Adresse

Ditt navn (obligatorisk)
Gateadresse
Postnummer
Poststed

Annen kontaktinformasjon

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

[recaptcha]