UWC tilbyr utdanning for fred og en bærekraftig fremtid

United World Colleges er en global utdanningsbevegelse som samler ungdom fra over 100 land på 17 videregående skoler i 17 land. Visjonen er å gjøre utdanning til en kraft for å forene mennesker, nasjoner og kulturer for fred og en bærekraftig fremtid.

Skolene underviser i den verdenskjente International Baccalaureate (IB) Diploma-læreplanen. Samfunnstjeneste, kreative aktiviteter og utendørs utfordringer er en viktig og integrert del av UWC sin unike tilnærming til utdanning. 

Etter UWC har mange elever gått videre til å jobbe mot en mer fredelig og bærekraftig fremtid, på flere ulike måter. Til dags dato har UWC et verdensomspennende nettverk av over 60 000 alumni, blant andre kong Willem-Alexander av Nederland, TV2-direktør Olav Sandnes og høyesterettsdommer Wenche Arntzen.

UWC mener at utdanning skal være uavhengig av elevenes sosioøkonomiske situasjon. I Norge er tilbudet støttet av myndighetene; elevene betaler per skoleåret 2017-18 en egenandel på 30 000 kroner i året og kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend for å få dekket egenandelen. Egenandelen blir justert årlig, og vi regner med at den blir mellom 30 000 og 40 000 kroner for skoleåret 2018-19.

Les mer om skolene Les mer om UWC Les spørsmål og svar

 

”Utdanning er det kraftigste våpenet du kan bruke for å forandre verden”

– Nelson Mandela, tidligere ærespresident av UWC

Gi tilbake

- UWC Norge samler inn til stipend 

 Survivors of Conflict er et unikt program ved RCN som er rettet mot elever med fysiske skader som resultat av krig og konflikt, og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging i hverdagen. Målet med programmet er å gi elevene de verktøyene de trenger for å kunne returnere til hjemlandet som ressursterke og aktive medlemmer av samfunnet.

Les mer om Survivors of Conflict her.

UWC Norge er svært imponert over arbeidet UWC RCN gjør på dette området og ønsker å engasjere alumni og andre venner for å kunne samle inn penger til å dekke et fullt stipend til en elev tatt opp gjennom Survivors of Conflict med oppstart neste høst.

Ved å samle inn 300 000 kr vil vi kunne dekke det første året til en elev med oppstart august 2019, inkludert fullt stipend, lommepenger og reise. 

For hver krone du donerer vil summen dobles gjennom Davis-UWC IMPACT Challenge, ved at den generøse Shelby Davis donerer samme beløp!

 
 

300 000 kr!

Klikk her for å bidra

Vipps: UWC Norge 18988

Konto: 1503.66.34729

Dette skjer i UWC Norge

Siste nytt fra UWC Norges Facebookside

UWC Mahindra College

På UWC Mahindra College har de en veldig spesiell CAS-aktivitet; brannslukking I tørkeperioden fra mars – juni er det helt vanlig med skogbranner i området, og elevene gjør en viktig jobb med å beskytte grøntområdene og økosystemene rundt skolen. Campusen på over 700 mål har siden 2006 vært et spesielt beskyttet reservat for biomangfold Bare i fjor bekjempet elevene syv store branner! ‍‍ Nå samler elevene i India inn penger til bedre utstyr for at de skal kunne fortsette den 22 år lange tradisjonen på en trygg måte. Se videoen for å lære mer om hvordan elevene jobber med å forebygge og slukke branner.

4 dager siden

Bli kjent med verden mens du går på skole. Søk til United World Colleges innen 25. januar! Les mer på https://uwc.no/soke/slik-soker-du/

1 uke siden

Bilder fra UWC Norge sitt innlegg

UWC ISAK Japan er den nyeste av de 17 UWC-skolene, og ligger like utenfor den japanske fjellbyen Karuizawa. Skolen fokuserer spesielt på å utvikle unge ledere og å la studentene oppleve og lære av japansk kultur. Elevene kan delta i en rekke aktiviteter fra sport- og språkklubber til modell-FN og debatt. Skolen har for tiden over 50 klubber, der alle ledes av elevene. Skolen organiserer årlige prosjektuker der elevene bidrar til samfunnsnyttige prosjekt andre steder i Japan, og inviterer regelmessig entreprenører og forskere til å holde foredrag. Lær mer om UWC ISAK: https://uwc.no/om-uwc/skolene/isak-japan/

1 uke siden