Nyheter

UWC – utdanning for fred og en bærekraftig fremtid

21. oktober 2016 • Kaia Tetlie

”Utdanning er det kraftigste våpenet du kan bruke for å forandre verden”

– Nelson Mandela, tidligere ærespresident av UWC

 

UWC (United World Colleges) er en global utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på videregående skoler i 17 land. Visjonen er å gjøre utdanning til en kraft for å forene mennesker, nasjoner og kulturer for fred og en bærekraftig fremtid.

Internasjonal forståelse på tvers av grenser

UWC ble grunnlagt under den kalde krigen i 1962, og hadde som mål å fremme fred. Bevegelsen var inspirert av den banebrytende tyske pedagogen Kurt Hahn, som så for seg en skole hvor unge mennesker fra hele verden kunne studere og bo sammen. Tanken bak dette var å skape økt internasjonal forståelse og toleranse på tvers av etniske, religiøse og politiske grenser.

Unikt nettverk av UWC-skoler og anerkjent utdanning

I dag går elever fra over 100 nasjonaliteter på 17 UWC-skoler på fire kontinenter. Fire av skolene inkluderer barn og unge fra 2-19 år, mens de andre har elever i aldersgruppen 16-19 år. Skolene underviser i det verdenskjente International Baccalaureate (IB) Diploma. Samfunnstjeneste, kreative aktiviteter og utendørs utfordringer er en viktig og integrert del av UWC sin unike tilnærming til utdanning.

Utdanning uavhengig av sosioøkonomisk situasjon

UWC tror på mangfold blant elevene og at utdanning skal være uavhengig av studentens sosioøkonomiske situasjon. I dag får over 70 prosent av UWC-elever enten full eller delvis finansiell bistand. I Norge er tilbudet støttet av myndighetene, og elevene betaler per 2017 en egenandel på 30 000 kroner i året.

Å gjøre en forskjell

Etter UWC har mange elever gått videre til å jobbe mot en mer fredelig og bærekraftig fremtid, på flere ulike måter. Til dags dato har UWC et verdensomspennende nettverk av over 60 000 alumni, blant andre kong Willem-Alexander av Nederland, TV2-direktør Olav Sandnes og høyesterettsdommer Wenche Arntzen.

Lyst å lære mer om skolene? Se her

Lyst å vite hvordan elevene har det på skolene? Få glimt fra skolene her 

Lyst å søke? Slik søker du

Lyst til å stille spørsmål til nåværende elever? Se her